» » PETRE ISACHI


Data şi locul naşterii: 17 noiembrie 1939; Mihai Bravu / Giurgiu 
Părinţi: Smaranda (casnică) – Milu (subofiţer, după 1940, contabil) 
e-mail: piti39@cliknet.roplus1339@yahoo.com; editurapsyhelp@yahoo. com 
Pregătire profesională:  
*Profesor de limba şi literatura romana la Colegiul Naţional „Gh. Vrânceanu” Bacău; Licenţiat în filologie – sesiunea iulie 1973 (Universitatea Bucureşti, Facultatea de limba şi literatura română, specialitatea: limba română – limba spaniolă); Grade didactice la Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi (Definitivarea – ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr. 3978 / 1980, începând cu data de 01.09.1980 -; Gradul II(doi) – Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr.8472 / 1987 –Gradul I(întâi) – Ordinul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr.6238 /1992, începând cu 01.09.1992.)
*Certificate operating mechanism for texbook procurement and selection a programe of orientation and Training emis de British Govermment Know how fund in association with the Ministry of Education (1995)
*Profesor colegiu: 1977 – 2005
*Profesor asociat la Fundaţia Academică „Dimitrie Cantemir” – Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Iaşi (Filiala Bacău: 1993-2000)
*Debut publicistic: – „Informaţia Bucureştiului”( 1971)
*Debut critic: – Ateneu (1990), Convorbiri… (1990)
*Debut editorial: 1994 – Anotimpurile romanului (postfaţă de Eugen Budău)
*Din 1990 – secretar de redacţie şi membru fondator al revistei Convorbiri didactice şi apoi redactor – şef adjunct
*Secretar general de redacţie şi membru fondator al revistei Convorbiri didactice (Limba şi literatura română pentru învăţământul preuniversitar): Septembrie 1990 – iunie 1999 – apariţie trimestrială
* Redactor – şef adjunct, Convorbiri didactice, începând cu 1iunie 1999
* Redactor-şef şi fondator al Revistei de cultură 13 Plus(1 noiembrie 1998)
*Colaborări la alte reviste: Ateneu, Zburătorul, Cartea, Viaţa bacăuoană, Fântâna Blanfuziei, Bucovina literară, Contemporanul, 13 Plus, Vitraliu, Plumb, etc.
* Frecventez cenaclurile literare: Avangarda XXI, „Octavian Voicu”, Cenaclul Uniunii Scriitorilor – Filiala Bacău etc.
     
În prezent: 
*Redactor – şef: Revista de cultură 13 Plus, începând cu 1 noiembrie 1998 ,ajunsă la Anul X, nr. 1-2-3- (101), 2007
* Redactor – şef adjunct: Convorbiri didactice (Limba şi literatura română pentru învăţământul preuniversitar) – ajunsă la Anul XVIII nr. 53 /2007
Consilier ştiinţific şi lector la Editura Psyhelp începând cu 1. XI. 1998
* Membru al ASPRO,din 2001
* Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice, din 1978 –Filiala Bacau
Premii (publicistica,stiintifice): 
*Revista „Cartea” – Premiul anului 2002, pentru Publicistică Literară: Petre Isachi, pentru profesionalismul şi dăruirea puse în slujba revistei 13 Plus
*Diplomă de excelenţă (14. XII. 2006) acordat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi revista Convorbiri didactice : Se acordă domnului profesor Petre Isachi de la Colegiul „Gheorghe Vrânceanu” din municipiul Bacău, pentru întreaga activitate didactică desfăşurată, pentru cultivarea limbii române, pentru promovarea revisteiConvorbiri didactice 
Eseuri , studii şi articole publicate în Convorbiri didactice:  (selectiv)
*Psihologia personajului (I). Psihocritică. Repere teoretice; *Personajul romantic(II); *Personajul clasic (III); *Personajul realist (IV); *Personajul expresionist (V); *Personajul absurd (VI); *Personajul ca „fiinţă de hârtie „(VII); *Imperativul personajului; *Uzurparea personajului; *Categorii estetice. Frumosul (I, II); *Sufletul romantic şi natura; *Motivul mării în lirica simbolistă; *Biblia – o posibilă lectură; *Literatura populară – primul nostru clasicism; * Toposuri mito-poetice sau insula din labirintul poeziei; * Scaunele unicităţii lui Eugen Ionesco; * Categorii estetice. Tragicul; * Creaţia şi jocul . Demnitatea jocului; *Concert din muzică de Bach – Resorturi ale obiectivării; * Ut geometria poesis; * Mahabharata şi Ramayana; * Rebreanu şi epicul pur; * Despre tipologia romanului; *Iliada – sensuri clasice şi moderne; * Conceptul de poezie în viziunea lui T. Maiorescu; * Leonid Dimov, între suprarealism şi baroc; * Simbolismul european – simbolismul românesc; * Elemente simboliste în poezia lui G. Bacovia; * Modul de existenţă al operei lirice. Puncte de vedere; * Poezia postbelică. Geo Dumitrescu,Libertatea de a trage cu puşca; * Geniu pustiu – roman de referinţă; * Războiul clasicului Creangă; * Amintiri din copilărie sau poetica începutului continuu; * Ciocoii vechi şi noi – lectură în cheie modernă; Despre tipurile de lirică din perioada interbelică; * Psihologia personajului. Intelectualul (schiţă pentru un portret).
     
Eseuri critice şi articole publicate în Zburătorul: (selectiv)
*Cont(r)acte à la Picasso; * Auzim o muzică verde ca în misterele orfice; *Superba „lecţie” a poeţilor; * Antimetafizica cărtăresciană în acord wagnerian; * Pulsaţiile poeziei; * Spirit critic şi profesionalism; * Sub domnia cantităţii şi semnele vremurilor; * Poeme cu un sărut deasupra; * Efectul Don Quijote în scriitura soresciană; * Pactul secret al unui contrabandist de cinste; * Între cercei de lună şi brăţări de tăcere; * Generaţia `60: Gheorghe Grigurcu; * Generaţia `70: Cristian Simionescu; * Schimbarea la faţă; * În căutarea textului pierdut sau poezia vis-a-vis de ficţiunea „feministă”; *Generaţia `60: Eugen Simion; * Dan Stanciu – Poezia deconstrucţiei sau Antidotul mediocrităţii; * Poetul „complice cu îndoiala”. 
Studii, eseuri şi articole publicate în 13 Plus: (selectiv)
* Efectul Pygmalion; * Măştile prostiei sau cine împlineşte lucrarea spiritului; * Măria-Sa Cititorul sau cine monitorizează disfuncţiile culturii; * Iluzia referenţială în trilogia SUA; * Posibilitatea unui nou umanism; * Efectele logocraţiei în alchimia romanului postmodernist; * Amfitrion, roman sistemic; * Badea Ion în grădina desfătărilor democratice; * Omul fără însuşiri, o simfonie neterminată; * Glosse la muzeul imaginar al Istoriei; * Epigonismul romanelor plutitoare; * Despre intelectualul dominat de mulţime;
*Bufniţa oarbă sau măştile iubirii, fricii, crimei şi comediei umane; *Supermarket-ul cultural; *Fantoma cititorului în palatul de gheaţă al criticii; *Labirintul sonetului voiculescian; * Nimeni nu este el însuşi; *Meritocraţia; *Complexul lui Nero şi alcoolismul intelectual; *Exilul prin lectură, *Polivalenta contaminare a medelenismului; *Spre o retorică a sfârşitului; *Lectorul în infernul simulacrului generalizat; *Angoasa şi scriitorul religios; *Mitul moralei; *Iehova surprins „într-o închisoare construită din biblii”; *Mitul lui Sisif sau Victoria învinşilor; *Parodia catharsis-ului sau Pristanda suntem noi; * Marin Mincu – Reflexul estetic al poeticianului; * O simptomatologie a absurdului; *Biblioteca Naţională şi tendinţele secolului XXI; *Triada realitate, ficţiune, retorică în Salonul de vară; *Caragiale şi idioţii utili; *Intelectualul bacovian; *Despre actualitatea; *Anton Paniş despre o nouă comedie a destrămării şi a supunerii; *”Box populi, box dei” sau Numai ficţiunea nu minte; * Fatalitatea angoasei; *Amicul X…şi legitimaţia de maghiar; *Motivul Aristotel; *Gheorghe Izbăşescu şi „operele plutitoare”; *11 Septembrie 2001 – incipit-ul unui roman de ficţiune politică; *Lirismul şerpesc; *De la Comedii în fond… la Tragedii în fond; *Retorica oximoronică a generaţiei `80 în viziunea lui Nicolae Leahu, *Morala în democraţia de circumstanţă; *In căutarea cărţii nescrise; *Sub masca scriiturii erotice; *Donquijotism – moromeţianism; *Sfârşitul lumii, un roman esoteric şi gnostic; *Sub umbrela contextului; *Dinu Zarifopol, Naufragiul – Pactul cu orizontul de aşteptare; *Despre profesionalizarea clasei politice; *De la peştera identitară, la identitatea multiplă; *Viorel Savin, Comedii triste; *Feţele fatalităţii; *Viorel Savin, Evanghelia eretică; *Trăim într-o lume a „foştilor”…? *Deculturalizarea şi brandul de ţară; *Sfârşitul autorităţii…? *Un mod maiorescian de a rescrie eminescianismul; * Lea şi urma diferenţială; *Gheorghe Izbăşescu – „un pod peste ape nevăzute”; *Transumanismul VS. Războiul Cărţilor; *Fatalitatea minciunii bavarice; *Sergiu-Matei Lucaci, Muntele virtuţii; *In căutare a coeziunii Istoriei; * Les Cahiers / Notebooks de Tristan Tzara; *Rolul sacendotal al Poeziei; *Aşteptarea albă; *O romancieră născută sub zodia „teiului sfânt”; *Incestuoasa Poezie şi doctrina răsplătirii sau „Domnul a dat: Domnul a luat”; *Mircea Dinutz în virtutea identităţii cu sine; *”Nu exist. Asta-i notoriu” sau înţelepciunea limitelor; * Forţa apocaliptică a Poeziei; * Un poet „alb de duminică”; Poeme „cu linişti rebele”; * Cervantes poate să fie fericit; * Privatizarea mitului orfic – R.I. Olariu, Arta privirii; * Doru Kalmuski si retorica noului roman politic. 
Eseuri, articole şi recenzii publicate în „Ateneu”: (selectiv)
*Audiţii colorate în „alb”; * Interogaţia la Marin Preda; * Glosse la Pasteluri; * Ideea de critică literară în manualele şcolare; * Temă, motiv, idee, * Autori şi cărţi: Mariana Bojan, Ultima noapte a Şeherezadei; Lică Rugină, Dimineţile Evei; Viorel Savin , Lamentaţia fructelor; Stan V. Cristea, Străluminări; Dan Perşa,Vestitorul, Doina Popa, Sfânta tinereţe; * Cioran şi disconfortul gândirii; * Feed – back-ul în receptarea literaturii; * Tristan Tzara. A trăi şi a muri în faţa oglinzii; * Profesionalism şi vocaţie; * Sensul ucroniei eminesciene; * Literatura extraşcolară din perspectiva examenelor; * Despot Vodă, protagonistul dramei cu acelaşi nume; * Fascinaţia metaforei eminesciene; * Aspecte ale romanului sadovenian; * Fantasticul caragialian; * Singurătatea eroilor camilpetrescieni; * Caragiale – Tatăl în Craii… fiului; * Despre fantasticul demonic; * Eminescu sau cum se păzeşte o graniţă; * Plăcerea intelectuală a interpretării; * Ion Pillat sau înstrăinarea poetică * Triunghiul Bacovia – Nietzsche – Kienkegaard * Romanul lui Eliade, o epopee a Eu-lui; 
Eseuri critice publicate în „Cartea”:
* Mihai Drăgan refuzând aservirea criticii (Anul I, nr.2, aprilie 2001)
* Nobleţea poetului Octavian Voicu (Anul III, Nr. 2-3 (24-25), februarie- martie 2003
* Mara Paraschiv, Cu toată dragostea, pentru copii (Anul 3, nr.1(23), ianuarie 2003)  
Studii, eseuri, articole publicate in revista Plumb
* Aurora Barcaru „pe drumul robilor de poezie”
* Paul Zarifopol – o inteligenţă caragealeană
* Lovinescu, un Ianus critic
* Maiorescu. Deontologia polemistului  
Activitate editorială ( lector, prefeţe, postfeţe, consilier ştiinţific):  -selectiv-           
Mihai Vulpe, un pictor selectat de medii (postfaţă la romanul Ca într-o pânză de El Greco, Editura Psyhelp, 2000)
Dreptul la nemurire (prefaţă la Eduard Ştraub, Dascălul flacără eternă, Editura Psyhelp, 2000)
Întâiul vers e dat de zei (postfaţă la Luceafărul de M. Eminescu – ediţie bibliofilă, Editura Psyhelp, 2001)
* Codrin Antonovici răstignit între poesis şi poiein (prefaţă la vol. de debut De nicăieri spre niciunde de Codrin Antonovici, Editura Psyhelp, Bacău, 2000)
* Mihai Eminescu, Poezii: Antume-ars amandi, Editura Psyhelp, 2000, Bacau.(consilier ştiinţific)
Memorii în metru autobiografic (prefaţă la Mărturii peste timp de Eduard Ştraub, Editura Psyhelp, 2000, Bacau)
* Lea, Atingerea dimineţii / Il tacco del mattino, Editura Psyhelp, Bacău, 2005, (redactor de carte)
Imaginarul narativ între efectul Eminescu şi efectul Eliade (prefaţă la vol. A şaptea viaţă de Horea Sibişteanu, Editura Psyhelp, Bacău, 2004)
Un Eu multiplicat (Cuvânt înainte la vol. Ploi cu soarede Elena Bostan, Lia Daria Grigoraş, Editura Psyhelp, Bacău, 2002)
Poezia- comunicare de sine (prefaţă la vol. Antidotulde Miriam Cihodariu, Editura Psyhelp, Bacău, 2003)
* Miriam Cihodariu, Uite un suflet! , Editura Psyhelp, Bacău, 2003 (redactor carte)
* Dominic Diamant, Mare e grădina Ta, Doamne, proză scurtă – Editura Psyhelp Bacău, 2005 – redactor de carte
* Ioan Botezatu, Moxa, Editura Psyhelp, Bacău, 2007, (redactor carte)
* Dominic Diamant, Donchiada, Editura Psyhelp, Bacău, 2007 (redactor carte)
* Andrei Lucaci, Grigore Gafencu şi unitatea Europei, Editura Psyhelp, Bacău 2007, (redactor carte) 
Volume publicate: 
Anotimpurile romanului vol. I. 1994, vol. II, 1997 (în colaborare cu Ioan Lazăr)
Viorel SavinPagini alese, 2000
* V. VoiculescuUltimele sonete… sau cum se elimină Complexul Shakespeare, 2001
Psalmii arghezieni şi problema devenirii creştine, 2003
Romanul, încotro? Fals tratat de istoria romanului, 2006 vol.I
„Zburătorul”, o revistă lovinesciano – optzecistă, 2007 
Volume în pregătire: 
Romanul încotro? Vol.II
Semne critice şi dioptrii didactice
În căutarea cărţii nescrise 
Referinţe critice (selectiv): 
* Ion Vicoleanu, Câţi discipoli, atâtea complexe dispărute („Cartea”, Anul 3, nr.1(23), ianuarie 2003)
*Carleta Elena Brebu, Devenirea creştină filtrată în oglinzile lirice interbelice. Psalmii arghezieni , … Bc. Psyhelp, 2003,( Ateneu nr.6, iunie 2003, p.4)
* Sergiu Şerban, Anotimpurile romanului sau despre utilitatea demersului critic şi didactic (Ateneu, nr.6, iunie 1994)
* Carleta Elena Brebu, Petre Isachi, un critic literar neliniştit („Cartea”,Anul 3, Nr.1(23), ianuarie 2003)
* Sergiu Şerban, Didactica postmodernismului – postmodernismul didacticii – Anotimpurile romanuluivol.II Ateneu, 34, nr.8, august 1997, p.10
* Emilia Marcu, Petre Isachi, Psalmii arghezieni şi problema devenirii creştine (Convorbiri literare, Februarie 2006)
* Eugen Budău, Petre Isachi, critic literar, eseist, publicist, redactor de gazete literare, editor, profesor de limba şi literatura română – Ateneu /41 – Octombrie 2oo4
* Rodica Mureşan, Criza romanului sau criza receptării(Bucovina literară ,Nr. 2-3 (192-193) – februarie-martie 2007)
* Gh. Iorga, Cum s-a mutat Don Quijote în metaroman(Zburătorul Nr. 1-2-3 / 1995)
* Cornelia Ichim Pompiliu Oglinda şi oglindire înRomanul, încotro? (Ateneu, Anul 44, aprilie 2007, Nr. 4(452)
* Roxana Roşu, Petre Isachi – „Psalmii arghezieni şi problema devenirii creştine” – Orizonturi noi (Seria nouă, Nr.10 (13), Aprilie 2006) 
Inclus în: 
* Eugen Budău, Scriitori băcăuani ,II ,Bacău, Editura Plumb, 2001, p.26
* Eugen Budău, Bacăul literar, Editura UniversitasXXI,2004,pp.526-528 

About Unknown

Hi there!
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Leave a Reply